Censorlandsmødet i februar 2017 blev aflyst pga. for få tilmeldte.