Censorformandskabet udarbejder hvert år en årsberetning. Her kan man få et indblik i Censorformandskabets arbejde og en evaluering af censorarbejdet.

Årsberetningen indeholder typisk emnerne:
Årets arbejde i Censorformandskabet
Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Censorformandskabet
Grundlaget for eksamen
Fagligt niveau
Udvalgte prøveformer
Ensartet og retfærdig behandling
Klager og ankesager
Årets temaer