Censorformandskabet udarbejder hvert år en årsberetning. Her kan man få et indblik i Censorformandskabets arbejde og en evaluering af censorarbejdet.

Årsberetningen indeholder typisk emnerne:

  • Årets arbejde i Censorformandskabet
  • Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og Censorformandskabet
  • Grundlaget for eksamen
  • Fagligt niveau
  • Udvalgte prøveformer
  • Ensartet og retfærdig behandling
  • Klager og ankesager
  • Årets temaer