Velkommen til
Censorformandskabet for Ergoterapeutuddannelsen


Her på hjemmesiden finder du information om censorfunktionen for Ergoterapeutuddannelsen.
Samtidig er hjemmesiden tænkt som en vidensbank, hvor den information, Censorformandskabet løbende sender ud til censorer, er tilgængelig til senere brug.


Vi er i censorkorpset 118 beskikkede censorer, der dækker alle landets ergoterapeutuddannelser.  

Censorformandskabets opgave er at koordinere og kvalificere censorindsatsen gennem et tæt samarbejde med censorsekretariatet, censorerne, uddannelsesinstitutionerne, ministeriet med flere.

Har du kommentarer eller idéer til indholdet på denne hjemmeside, er du velkommen til at kontakte Censorformandskabet.