Valg til Censorformands-skabet:


Når der er beskikket et censorkorps til en ny 4-årig periode, skal der vælges en censorformand og en næstformand blandt censorerne i korpset. Alle i korpset kan stille op som kandidat.

Hvis der er flere kandidater, gennemføres valg, hvor censorerne i korpset kan stemme på én kandidat.
De to kandidater med flest stemmer danner et formandskab og konstituerer sig med en formand og en næstformand. Mindst en af dem skal være aftagercensorer (have sin hovedbeskæftigelse udenfor de uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelsen).

Censorformandskabet repræsenterer censorkorpset over for ministeriet og uddannelsesinstitutionerne.
Se endvidere § 20-22 i  Censorbekendtgørelsen (retsinformation.dk)