Årsberetninger


Censorformandskabet udarbejder hvert år en årsberetning. Denne vil oftest være tilgængelig i marts måned. Her kan man få et indblik i Censorformandskabets arbejde og en evaluering fra censorerne og eksaminatorerne.

Årsberetningen indeholder typisk emnerne:

 • Årets arbejde i censorformandskabet
 • Årets temaer
 • Samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og censorformandskabet
 • Samarbejde mellem censorformandskabet og censorerne
 • Censorkorpsets sammensætning
 • Temaer fra censorrapporterne og eksaminatorrapporterne
 • Opsummering samt censorformandskabet anbefalinger til fortsat udvikling af ergoterapeutuddannelsen
 • Høringssvar
 • Klager og ankesager
 • Styregruppemøder
 • Årligt møde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
 • Censorformandskabets deltagelse i ERFA-gruppe