Aflønning:


Takster for aflønningSkrevet af Profesionshøjskolernes Censorsekretariat

Opsummering af aftale:

 

Notat til censorer i forbindelse med censurering på Ergoterapeutuddannelserne i Danmark med flg. opmærksomhedsfelter:

Accepterer du som censor forespørgslen på prøven, har du samtidig godkendt kontrakten, der angiver, hvor mange opgaver og timer, du aflønnes for. Kontrakten er en aftale mellem censor og uddannelsesinstitutionen.

Ved allokering til en prøve sender den pågældende uddannelse semesterbeskrivelse med læringsudbytte, karakterskala, kontrakt og anden relevant information ud til censor i WISEflow.

Censoropgaven er som beskrevet i Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser.

Eksamensopgaven tilgås digitalt i WISEflow.

Eksamensopgaven kan læses og kommenteres i platformens integrerede læse- og kommenteringsværktøj

Karaktergivning sker ligeledes i WISEflow.