Ansøgning om beskikkelse:


Procedure for behandling af ansøgninger til beskikkelse som censor ved Ergoterapeutuddannelsen.

 


Igangværende beskikkelsesperiode

Censorkorpset beskikkes for 4 år ad gangen. Indeværende periode går fra 1. januar 2022 - 31. december 2025. Der optages ikke nye censorer i perioden.

Kontakt Censorsekretariatet - censor-it@ucsyd.dk, hvis du er interesseret i at blive beskikket som censor ved kommende periode.