Censorlandsmøder


Censorformandskabet inviterer nye og erfarne censorer til landsmøde og minimum 2 gange i løbet af den 4 årige beskikkelsesperiode. 

Formålet med møderne er primært erfaringsudveksling og drøftelser af tiltag. Censorformandskabet er bevidste om, at der er censorer fordelt over hele landet. Møderne vil derfor blive afholdt i forskellige landsdele. 

Referater og materiale fra de enkelte landsmøderne er tilgængelige, så I altid kan vende tilbage til dem, når I har brug for det.


Censorlandsmøder:

2022

2019

2018